ΚΕΡΔΙΣΕ ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ STELLAR GASTRO CINEMA

Written by on 22nd July 2021

Μπες στο διαγωνισμό του Nostos 100.6 και κέρδισε δύο διπλές προσκλήσεις αξίας 56€ στο Stellar Gastro Cinema. Μια διπλή πρόσκληση για την Τετάρτη 28.07.21 και μια διπλή πρόσκληση για την Πέμπτη 29.07.21.

Stellar Gastro Cinema. Εκεί όπου η υψηλή γαστρονομία συναντά τον κινηματογράφο, τα βράδια του καλοκαιριού αποκτούν νόημα! Σε μια από τις πιο όμορφες ταράτσες της Αθήνας, οι Σέφ  Γιάννης Μαρκαδάκης & Πάνος Ιωαννίδης δημιούργησαν το απόλυτο pop–up dinner-θερινό σινεμά.

Απόλαυσε την ταινία “Αγαπημένο μου ημερολόγιο” (1993, Διάρκεια 100’, Σκηνοθεσία Νάνι Μορέτι) με συνοδεία Ιταλικού θεματικού menu 5 πιάτων και cocktails!

Stellar Gastro Cinema, Τζαφέρη 16, Αθήνα. Για εισιτήρια, tickets.public.gr

Διάρκεια διαγωνισμού Πέμπτη 22.07.2021 έως και Τετάρτη 28.07.2021

Διεκδίκησε μια διπλή πρόσκληση αξίας 56€ στο Stellar Gastro Cinema!

🔺Για να μπεις στο διαγωνισμό:
🔸 ακολούθησε @nostos100.6 και @stellargastrocinema στο instagram
🔸σε comment mention 2 φίλους σου κάτω από την φωτογραφία του Nostos
Ο νικητής θα λάβει μήνυμα στο inbox του instagram την Τετάρτη 28.07.2021

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής» ή «Όροι») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ INSTAGRAM

1. Έπαθλο. Ο διαγωνισμός έχει ως έπαθλο 1 πρόσκληση δύο ατόμων αξίας 56€ στον κάθε νικητή.  Οι νικητές θα είναι δύο και θα αναδειχθούν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί την Τετάρτη 28.07.2021. Ο νικητής δεν θα μπορεί να επιλέξει μεταξύ των δύο ημερομηνιών.

Οι νικητές θα πρέπει να βρίσκονται στην είσοδο του Stellar Gastro Cinema πριν τις 20.00.

2. Διάρκεια. Ως διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 22.07.2021 έως και τις 28.07.2021

3. Δικαίωμα συμμετοχής – Προϋποθέσεις. 3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι έχοντες νόμιμη μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3.2 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο συμμετέχων να κάνει follow στη σελίδα του Nostos στο instagram και στη σελίδα του Stellar Gastro Cinema στο Instagram και να κάνει σε comment mention 2 φίλους του κάτω από την φωτογραφία του Nostos.

3.3 Κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ο Nostos 100.6 διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία είναι ελλιπή ή αναληθή και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

3.4 Οι Διοργανωτές επαληθεύουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και δύνανται να αποκλείσουν οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή η συμμετοχή του δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

4. Διαδικασία – κλήρωση. 4.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28.07.2021. Οι νικητές του διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του. Συνολικά θα αναδειχθούν διαδοχικά 2 νικητές.

4.2 Οι νικητές θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω προσωπικού μηνύματος στο Instagram από όπου έχουν δηλώσει συμμετοχή. Θα πρέπει να απαντήσουν άμεσα στο μήνυμα με ονοματεπώνυμο, όπως αναγράφεται στην ταυτότητα ή διαβατήριό τους.

4.3 Στην περίπτωση, κατά την οποία η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός της ως άνω προθεσμίας καταστεί για οποιονδήποτε λόγο αδύνατη ή η συμμετοχή του ακυρωθεί για λόγους που αντιβαίνουν στους όρους του παρόντος ή προκύψει άρνηση ή αδράνεια σχετικά με την παραλαβή του επάθλου, οι Διοργανωτές θα αναπληρώσουν την κενή θέση από τον κατάλογο των επιλαχόντων κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με την σειρά που θα κληρωθούν. Μετά από πέντε εργάσιμες μέρες το δικαίωμα αποδοχής των βασικών νικητών αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι της Διοργανωτριας Εταιρείας. Μετά από δέκα εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης απόλλυται αντίστοιχα το δικαίωμα αποδοχής των αναπληρωματικών νικητών και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Αν για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν καταστεί δυνατή η παράδοση του δώρου στους επιλαχόντες, τότε το συγκεκριμένο δώρο ακυρώνεται.

4.4 Το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγές και ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως. Δε δύναται επίσης να ανταλλαγεί με άλλο δώρο ή χρηματικό ποσό.

4.5 Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή θα πραγματοποιείται από το Stellar Gastro Cinema. Δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα των προσώπων.

4.6 Με την αποδοχή του δώρου οι Διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται πλήρως την εγκυρότητα διεξαγωγής της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων αυτής.

5. Τροποποιήσεις. Τροποποιήσεις από μέρους των διοργανωτών των όρων, της διάρκειας ή του είδους των προσφερόμενων δώρων κατά τη διάρκειά ή μετά τη λήξη του διαγωνισμού, καθώς επίσης και η μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του, δεν αποκλείονται. Οποιεσδήποτε μεταβολές κριθούν σκόπιμες, θα ανακοινωθούν με καταχωρήσεις στα ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα www.nostosradio.gr.

6. Ευθύνη. 6.1 Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, συνοδό του νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα, την χρήση των δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε εγγυάται τη λειτουργικότητα ή την έλλειψη ελαττωμάτων του Δώρου ούτε εγγυάται κάποια συμφωνημένη ιδιότητα.

6.2 Μετά την λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

7. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην ένταξη των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο πάντα σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί από τον Nostos 100.6  ή από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει για τη διενέργεια της επεξεργασίας του, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών, αλλά και για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της διοργανώτριας εταιρείας.

Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με τη διοργανώτρια εταιρεία.

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας είναι:

Α) Για τους συμμετέχοντες: Instagram UserName

Β) Για τους νικητές: επιπλέον των ανωτέρω, Ονοματεπώνυμο

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, σας παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

8. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ως άνω όρων.

9. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Αν δεν ακούτε πατήστε εδώ

Αν δεν ακούτε πατήστε εδώ

Background