ΚΕΡΔΙΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ KAYAK ΑΠΟ ΤΟ NOMADS PATH

Written by on 1st October 2021

Μπες στο διαγωνισμό του Nostos 100.6 και κέρδισε μία ημερήσια εκδρομή ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ KAYAK αξίας 260€ για εσένα και τρεις ακόμα φίλους σου από το ταξιδιωτικό γραφείο Nomads Path. Η συνεννόηση σχετικά με την ημερομηνία και την τοποθεσία διεξαγωγής των μαθημάτων θα γίνει μεταξύ του νικητή καιτου ταξιδιωτικού γραφείου Nomads Path.

Διάρκεια διαγωνισμού 01.10.2021 έως και τις 08.10.2021

Διεκδίκησε μία ημερήσια εκδρομή θαλάσσιου kayak αξίας 260€ για εσένα και τρεις ακόμα φίλους σου από το ταξιδιωτικό γραφείο Nomads Path!


🔺Για να μπεις στο διαγωνισμό:
🔸ακολούθησε @nostos100.6 και @nomadspathgr
🔸σε comment mention 3 φίλους σου κάτω από τη φωτογραφία του Nostos
Ο νικητής θα λάβει μήνυμα στο inbox του instagram την Παρασκευή
08.10.2021


Δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να δει τις μαγικές , καλά κρυμμένες ομορφιές της Ελλάδας μέσα από δραστηριότητες σε βουνά , ποτάμια, θάλασσες και λίμνες. Διαλέγοντας τις δραστηριότητες σας ανάμεσα στην πεζοπορία, στο canyoning, στο θαλάσσιο Kayak και στο river trekking, ελάτε να εξερευνήσουμε μαζί τις ομορφιές που η φύση απλόχερα μας χαρίζει.
 
Η Nomadspath είναι ένα τουριστικό γραφείο το οποίο δημιουργήθηκε μέσα από την αγάπη μιας παρέας για τη φύση, τις υπαίθριες δραστηριότητες και την ανάγκη που νιώσαμε να γίνει η φύση μέρος της καθημερινότητας μας.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Έπαθλο. Ο διαγωνισμός έχει ως έπαθλο την παροχή μίας μονοήμερης εκδρομής θαλάσσιου kayak αξίας 260€ στο νικητή και σε τρεις ακόμα φίλους του (σύνολο 4 άτομα), ο οποίος θα αναδειχθεί κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί στις 08.10.2021.

Το πακέτο περιλαμβάνει ημερήσια εκδρομή θαλάσσιου kayak για 4 άτομα σε παραλία της Αττικής. Η ακριβής τοποθεσία και ημερομηνία θα συμφωνηθεί μεταξύ του ταξιδιωτικού γραφείου και του νικητή. Το κουπόνι ισχύει πιθανότερα για μία από τις ημερομηνίες  9-10/10/21 είτε 16-17/10/21, εφόσον
ο καιρός το επιτρέπει, διαφορετικά σε κάποια άλλη ημερομηνία που θα αποφασιστεί κατόπιν συνεννόησης με το ταξιδιωτικό γραφείο και εφόσον το επιτρέπει ο καιρός.

2. Διάρκεια. Ως διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 01.10.2021 έως και τις 08.10.2021

3. Δικαίωμα συμμετοχής – Προϋποθέσεις. 3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι έχοντες νόμιμη μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3.2 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο συμμετέχων να κάνει follow στη σελίδα του Nostos στο instagram και στη σελίδα στο Instagram του χορηγού και comment στo post του διαγωνισμού στη σελίδα του Nostos με tag τρεις φίλους του.

3.3 Κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ο Nostos 100.6 διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία είναι
ελλιπή ή αναληθή και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

3.4 Οι Διοργανωτές επαληθεύουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και δύνανται να αποκλείσουν οιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή η συμμετοχή του δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

4. Διαδικασία – κλήρωση. 4.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08.10.2021. Ο νικητής του διαγωνισμού θα προκύψει από τυχαία κλήρωση μέσω της πλατφόρμας Comment Picker μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του. Συνολικά θα αναδειχθούν διαδοχικά 1 νικητής και 1 επιλαχών.

4.2 Οι νικητές θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω προσωπικού μηνύματος στο Instagram απο όπου έχουν δηλώσει συμμετοχή, και θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Nostos 100.6 εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.

4.3 Στην περίπτωση, κατά την οποία η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός της ως άνω προθεσμίας καταστεί για οποιονδήποτε λόγο αδύνατη ή η συμμετοχή του ακυρωθεί για λόγους που αντιβαίνουν στους όρους του παρόντος ή προκύψει άρνηση ή αδράνεια σχετικά με την παραλαβή του
επάθλου, οι Διοργανωτές θα αναπληρώσουν την κενή θέση από τον κατάλογο των επιλαχόντων κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με την σειρά που θα κληρωθούν. Μετά από πέντε εργάσιμες μέρες το δικαίωμα αποδοχής των βασικών νικητών αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Μετά από δέκα εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης απόλλυται αντίστοιχα το δικαίωμα αποδοχής των αναπληρωματικών νικητών και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Αν για τους λόγους πουπροαναφέρθηκαν, δεν καταστεί δυνατή η παράδοση του δώρου στους επιλαχόντες, τότε το συγκεκριμένο δώρο ακυρώνεται.

4.4 Το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγές και ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως. Δε δύναται επίσης να ανταλλαχθεί με άλλο δώρο ή χρηματικό ποσό.

4.5 Η εκδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί την περίοδο που αναφέρεται στο κάθε πακέτο στο άρθρο 1, σε περίοδο που θα επιλέξει ο νικητής σύμφωνα πάντα με τη διαθεσιμότητα του ταξιδιωτικού γραφείου, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία με το γραφείο για την επιβεβαίωση της ημερομηνίας και της τοποθεσίας. Σε περίπτωση, κατά την οποία παρέλθει ο μήνας/μήνες από την ημερομηνία της κλήρωσης και δεν έχει χρησιμοποιήσει κάποιος από τους νικητές (βασικούς ή επιλαχόντες) για οποιονδήποτε λόγο το δώρο του, αυτό απόλλυται και ο Nostos 100.6 μπορεί να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

5. Τροποποιήσεις. Τροποποιήσεις από μέρους των διοργανωτών των όρων, της διάρκειας ή του είδους των προσφερομένων δώρων κατά τη διάρκειά ή μετά τη λήξη του διαγωνισμού, καθώς επίσης και η μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του, δεν αποκλείονται. Οποιεσδήποτε μεταβολές κριθούν
σκόπιμες, θα ανακοινωθούν με καταχωρήσεις στα ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα http://www.nostosradio.gr.

6. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην ένταξη των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο πάντα σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί από τον
Nostos 100.6 ή από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει για τη διενέργεια της επεξεργασίας του, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών, αλλά και για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της διοργανώτριας εταιρείας.

Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, τοΝ. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρωΑρχείο, επικοινωνώντας με τη διοργανώτρια εταιρεία.

7. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχήτων ως άνω όρων.

8. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Αν δεν ακούτε πατήστε εδώ

Αν δεν ακούτε πατήστε εδώ

Background